Cantidad          Producto   Envase    

Precio Kg / Lt

Ametrina 50 FQ 

bidones x 20 Lts

 

Atrazina 50 FQ bidones x 25 Lts  

Diuron 80 FQ bolsa x 25 Kg  

Fitopon 85 bolsa x 20 Kg  

Fitoquat bidon x 20 Lts  

caja 4 x 5 Lts  

caja 6 x 1 Lt  

Glicep

(Glifosato 48 %)

bidon x 20 Lts  

caja 4 x 5 Lts  

caja 6 x 1 Lts

 

Mesamat 96

(MSMA 960 g/l)

tambor x 200 Lts

 

bidon x 20 Lts  

caja 6 x 1 Lt  

Tecea 95 bolsa x 20 Kg  

Trifluralina FQ balde x 20 Lts  

caja 6 x 1 Lt  

Mancozeb 80 FQ bolsa x 25 Kg  

caja 20 x 1 Kg  

Pugil

(Clorotalonil 75% granulado)

caja 10 x 1 Kg  

Proplant

(Propamocarb 722 g/l)

caja 4 x 5 Lts  

caja 12 x 1 Lt  

Zineb azul FQ bolsa x 20 Kg  

caja 20 x 1 Kg  

Tizonal 50 FW

(Clorotalonil)

caja 4 x 5 Lts  

caja 6 x 1 Lt  

Endosulfan 35 FQ balde x 20 Lts  

caja 6 x 1 Lt  

Cipermetrina FQ balde x 20 Lts  

caja 12 x 1 Lt  

FQ Mirex micr. caja 50 x 500 gr  

caja 100 x 200 gr  

caja 5 x 5 Kg  

bolsa x 30 Kg  

Fitowet bidón x 10 Lts  

caja 6 x 1 Lt  

Glicep-Wet bidón x 10 Lts  

caja 6 x 1 Lt  

 

Nombre:
Dirección
Teléfono
E-mail
Provincia
CUIT
Transporte
Dirección